Rubey logo

Wat zijn Art Security Tokens?

Art Security Tokens zijn een manier om samen met andere kunstliefhebbers te investeren in topkunst. Dankzij jouw investering in Art Security Tokens wordt het werk toegankelijk voor het grote publiek in een prestigieus museum.

KMSKA 4477

Let op: investeringen houden altijd risico's in.

Investeren in Art Security Tokens houdt een aantal risico’s in. Alvorens te investeren in Art Security Tokens moet je aandachtig de beschrijving van de mogelijks risico’s die aan deze investering verbonden zijn lezen. De terugbetaling van jouw investering en de betaling van een eventueel rendement op de vervaldatum van de Art Security Tokens zijn volledig afhankelijk van de waarde van het kunstwerk op de vervaldatum. Investeerders lopen het risico om bij een ongunstige evolutie van de waarde van het kunstwerk, hun inleg in de Art Security Tokens geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Lees hier de risico's in detail >

Waarom investeren?

De Art Security Tokens van Rubey zijn bedoeld voor wie wil investeren in kunst, maar niet het budget heeft om een topwerk te kopen én voor wie op zoek is naar een investering met een positieve maatschappelijke impact.

Maatschappelijke investering.
Investeren in de Art Security Tokens van Rubey is een manier om cultuur te promoten. Je zorgt er mee voor dat belangrijke kunstwerken toegankelijk blijven voor het publiek. Het aangekochte kunstwerk wordt immers in bruikleen gegeven aan een museum.

Diversificatie van je investeringsportefeuille.
Daarnaast bieden de Art Security Tokens ook de mogelijkheid om je investeringen te diversifiëren.
Vroeger lag de instapprijs voor investeringen in kunst hoog. Dankzij Rubey kan iedereen al vanaf 150 euro instappen. Door het spreiden van je vermogen over verschillende activa, waaronder Art Security Tokens, kan je jouw investeringen diversifiëren. Hierdoor verkleint in de regel ook het totale investeringsrisico.

Maak een account aan >

"Fractional Ownership" in kunst.

Rubey maakt investeren in belangrijke kunstwerken toegankelijk voor iedereen. Dankzij Art Security Tokens.

Een schilderij of een kunstwerk wordt aangekocht door een doelvennootschap. De doelvennootschap heeft de nodige financiële middelen nodig om deze aankoop en de kosten van de aankoop te financieren. Om deze financiële middelen aan te trekken gebruikt de doelvennootschap het kunstwerk als onderpand. Het kunstwerk wordt als het ware opgedeeld in een groot aantal gelijke delen. De rechten om betaald te worden uit dit kunstwerk, worden ook opgedeeld in virtueel gelijke delen. Deze virtuele delen heten Art Security Tokens en worden vervolgens uitgegeven door de doelvennootschap. Investeerders kunnen intekenen op deze Art Security Tokens. Vanuit een economisch standpunt, word je als investeerder dus onrechtstreeks “eigenaar” van een stukje kunstwerk.

Stel dat een schilderij aanvankelijk een waarde heeft van 1,2 miljoen euro en opgedeeld is in 1 miljoen Art Security Tokens, en dit om een bedrag van 1,41 miljoen aan financiële middelen op te halen. 1 Art Security Token, waarop ingeschreven wordt voor 1,41 euro, vertegenwoordigt dan bij de Art Security Token Offering een waarde van 1,2 euro. Het verschil van 0,21 euro is dan te beschouwen als de kost die nodig is per token voor de administratieve en operationele ondersteuning van de Art Security Token Offering, en dit voor de ganse looptijd van de token uitgifte.

Op de vervaldatum van de Art Security Tokens zal de doelvennootschap de netto realisatiewaarde van het schilderij (na aftrek van de realisatiekosten en belastingen) integraal aanwenden om de inleg van de investeerder terug te betalen en om het afgesproken rendement uit te keren. De investeerders van de Art Security Tokens zijn daarbij rechtstreeks blootgesteld aan de evolutie (prijsstijging of -daling) van de waarde van het schilderij.

Elke investeerder bepaalt zelf hoeveel Art Security Tokens hij of zij wil kopen. Art Security Tokens zijn altijd gekoppeld aan één specifiek kunstwerk en worden veilig geregistreerd op de Ethereum/Polygon blockchain.

Schermafbeelding 2022 02 19 om 18 50 43
Part of 'Maria Sèthe' by Theo Van Rysselberghe 1891

Samen kunnen we meer.
Via het Rubey-platform
word je "eigenaar" van een penseelstreep, verftoets, spat, of lijn van een meesterwerk. Én zorg je ervoor dat anderen het weer kunnen bewonderen in een topmuseum.

Wettelijke omkadering.

Een 'Security' is de Engelse term voor een effect of een waardepapier. Een 'Security Token' is dus de digitale vorm van zo’n effect of waardepapier:

1. Wettelijk kader:
Rubey beschouwt de Art Security Tokens als effecten. De uitgifte van Art Security Tokens is dan ook gebonden aan de financiële wetgeving en het toezicht van de toezichthoudende instanties hierop. Dit onderscheidt de Art Security Tokens van niet-gereguleerde tokens zoals Bitcoins of NFT's, die over het algemeen nog geen duidelijk wettelijk kader kennen.

2. Kunstwerk bestaat in de fysieke wereld:
Art Security Tokens vertegenwoordigen een waarde in een 'collectible' (zoals een kunstwerk) die echt bestaat in de fysieke wereld. Deze fysieke kunstwerken zijn uniek, niet-kopieerbaar en van museale kwaliteit. In tegenstelling tot bijvoorbeeld NFT’s. Die vertegenwoordigen uitsluitend digitale kunstwerken die bovendien makkelijk te kopiëren zijn.

In het kader van Rubey wordt op dit fysieke kunstwerk eveneens een pand gevestigd. Dit geeft een zekerheid dat Rubey de waarde van het kunstwerk dient aan te wenden om haar verplichtingen ten aanzien van de investeerders na te komen.

Registratie op blockchain.

De Art Security Tokens van Rubey worden geregistreerd op de Ethereum/Polygon blockchain.

Een blockchain is een geautomatiseerde databank die volledig betrouwbaar registreert wie Art Security Tokens bezit en hoeveel. Ook telkens wanneer een Art Security Token van eigenaar verandert, wordt dit bijgehouden. Dergelijke transacties en registraties kunnen 24/7 plaatsvinden.

De regels en voorwaarden die bepalen wanneer een uitwisseling van Art Security Tokens kan doorgaan, liggen vast in een zogenaamd 'smart contract', een computeralgoritme dat er automatisch voor zorgt dat alle afspraken gevolgd worden.

Zo zullen er bijvoorbeeld geen Art Security Tokens kunnen uitgewisseld worden met iemand die nog niet geregistreerd en geverifieerd is als gebruiker op het Rubey-platform. Dit is een voorwaarde in het smart contract. Zo worden fraude of diefstal van Art Security Tokens onmogelijk gemaakt.

Je kan vanaf 150 euro deelnemen in de Art Security Tokens van Rubey. Dit is uniek. Wie wil investeren in kunst van topkwaliteit, moet doorgaans veel dieper in de geldbuidel tasten. Dankzij Art Security Tokens kan de opportuniteit van een kwalitatieve kunstinvestering eindelijk hand in hand gaan met een lage instapprijs. Via het Rubey-platform kan er vanaf 150 euro tot 10.000 euro worden geïnvesteerd.

Wens je voor een hoger bedrag te investeren, dan moet je contact met ons opnemen. Dit is eveneens het geval als je als onderneming wenst te investeren.

"Mede-eigenaar" staat tussen aanhalingstekens. Iedere investeerder die Art Security Tokens van Rubey koopt, is effectief de wettelijke eigenaar van deze Art Security Tokens, maar niet rechtstreeks van het kunstwerk zelf. Het officiële eigendomsrecht van het werk zit bij een specifieke doelvennootschap van Rubey. Iedere doelvennootschap van Rubey is eigenaar van één kunstwerk en draagt vervolgens de financiële rechten met betrekking tot het kunstwerk over aan de token holders.

Maak een account aan >

Als investeerder heb je recht om op het einde van de looptijd van 10 jaar (eventueel verlengbaar) een terugbetaling van je investering te vorderen van de doelvennootschap.

Opgelet: de bedragen die de doelvennootschap dient uit te keren zijn beperkt tot de netto realisatiewaarde van het kunstwerk: dit wil zeggen de waarde van het kunstwerk bij realisatie, na aftrek van de kosten om het kunstwerk te verkopen. Als investeerder is je verhaalsrecht op de doelvennootschap dus beperkt tot de netto realisatiewaarde van het kunstwerk.

Scenario 1: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is voldoende hoog

In dit scenario zal de doelvennootschap jou in eerste instantie je inleg per Art Security Token betalen, vermeerderd met een jaarlijkse rente van 0,5%. Deze jaarlijkse rente van 0,5% wordt berekend op de gehele looptijd dat de Art Security Token uitstaan. Zij wordt tijdens de looptijd niet uitbetaald en niet jaarlijks toegevoegd aan het uitstaande bedrag van de inleg van je investering.

Scenario 2: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is hoger dan in scenario 1

Is de netto realisatiewaarde van het kunstwerk evenwel hoger dan het bedrag van de inleg van de investeerders vermeerderd met een jaarlijkse rente van 0,5%, dan heb je als investeerder eveneens het recht om jouw deel van deze meerwaarde te vorderen. Op deze manier heb je als investeerder het recht om ten volle te delen in de eventuele waardestijging van het kunstwerk.

Scenario 3: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is onvoldoende hoog

In dit scenario zal de terugbetaling van de inleg en rente beperkt blijven tot het beschikbare bedrag van netto realisatiewaarde. Je riskeert dus ook een deel of geheel je inleg te verliezen.

Zoeken naar een optimaal verkoopmoment

Natuurlijk wil Rubey graag een zo hoog mogelijke waarde realiseren voor de token holders. Om de kans hiertoe te maximaliseren en het het risico te beperken dat het kunstwerk onder ongunstige marktomstandigheden verkocht moet worden, heeft Rubey de mogelijkheid om de looptijd van de Art Security Tokens tot drie maal toe telkens met 1 jaar te verlengen. De looptijd wordt daarom ook wel voorgesteld als 10+1+1+1 jaren. Op deze wijze kan Rubey, met advies van kunstexperten en in het licht van marktomstandigheden, zoeken naar een optimaal verkoopmoment. Rubey heeft ook de mogelijkheid om de Art Security Tokens vroeger terug te betalen indien zij een interessant bod ontvangt voor de aankoop van het kunstwerk dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. Rubey kan dit recht uitoefenen in de periode van 36 maanden voorafgaande aan het einde van de initiële looptijd van 10 jaar.

De uitbetaling op de Art Security Tokens zal zo snel mogelijk na het verstrijken van de looptijd gebeuren, en dit in elk geval binnen drie (3) kalendermaanden volgend op de verkoop van het kunstwerk. Zo kunnen alle kosten en belastingen met betrekking tot de verkoop berekend worden.

Schermafbeelding 2022 02 28 om 18 24 48

De keuze en aankoop van een topwerk wordt gedaan in samenspraak met curators en museumspecialisten na een periode van grondig onderzoek.

Bruikleen aan musea.

Het getokeniseerde Rubey-kunstwerk wordt niet weggeborgen in een depot of in een privé-verzameling, maar in bruikleen gegeven aan een prestigieus museum. Zo worden topwerken weer toegankelijk voor elke kunstliefhebber en hebben Art Security Tokens ook een sterke maatschappelijke impact.

Het KMSKA is het eerste museum dat Art Security Tokens omarmt om haar topcollectie te versterken met Carnaval de Binche van Ensor.

Ga naar 'Carnaval de Binche' van Ensor >

In de toekomst zullen er meer getokeniseerde kunstwerken in combinatie met andere musea volgen.

Artwork 1
Carnaval de Binche 1924 — James Ensor

Dankzij Art Security Tokens en Rubey geniet het grote publiek van een werk van James Ensor.

Waarom investeren in een Art Security Token?

Rubey biedt jou als Art Security Token investeerder een dubbele opportuniteit: je krijgt een mogelijkheid om te investeren met maatschappelijke impact en je krijgt de mogelijkheid om financiële rechten te verwerven gebaseerd op de waarde van een kunstwerk.

Dankzij de Art Security Tokens van Rubey draag je bij tot het toegankelijk houden van cultureel erfgoed en het versterken van de collectie van het Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Carnaval de Binche van James Ensor bevond zich tot nu toe altijd in privécollecties. Dankzij Rubey en jouw investering wordt het werk nu gedurende de volledige looptijd van de tokenisatie aan het KMSKA in bruikleen gegeven. Zo krijgt het grote publiek voor het eerst de kans om dit topwerk te bewonderen.


Investeer in Art Security Tokens >

Instappen vanaf 150 euro

Je kan vanaf 150 euro deelnemen in de Art Security Tokens van Rubey. Dit is uniek. Wie wil investeren in kunst van topkwaliteit, moet doorgaans veel dieper in de geldbuidel tasten. Dankzij Art Security Tokens kan de opportuniteit van een kwalitatieve kunstinvestering hand in hand gaan met een lage instapprijs. Via het Rubey-platform kan er vanaf 150 euro tot 10.000 euro worden geïnvesteerd.

Wens je voor een hoger bedrag te investeren, dan moet je contact met ons opnemen. Dit is eveneens het geval als je als onderneming wenst te investeren.

"Mede-eigenaar" staat tussen aanhalingstekens. Iedere investeerder die Art Security Tokens van Rubey koopt, is effectief de wettelijke eigenaar van deze Art Security Tokens, maar niet rechtstreeks van het kunstwerk zelf. Het officiële eigendomsrecht van het werk zit bij een specifieke doelvennootschap van Rubey. Iedere doelvennootschap van Rubey is eigenaar van één kunstwerk en draagt vervolgens de financiële rechten met betrekking tot het kunstwerk over aan de token holders.

Voor Carnaval de Binche van Ensor is 1 Art Security Token = 1,41 euro.

‘Carnaval de Binche’ van James Ensor werd opgedeeld in 1 miljoen Art Security Tokens. De Art Security Tokens worden onderschreven voor een totale prijs van 1,41 miljoen euro. De uitgifteprijs van 1 Art Security Token is daarom gelijk aan 1,41 euro.

Met het totale opgehaalde bedrag van 1,41 miljoen euro van de Art Security Tokens financiert de doelvennootschap Rubey Paintco1 Sarl (de Emittent)

(i) de aankoop van Carnaval de Binche van James Ensor voor een bedrag van 1,2 miljoen euro (exclusief kosten en belastingen voor de verwerving),

(ii) de betaling van de gerelateerde kosten en lasten van de aankoop en

(iii) de betaling van de kosten voor het opzetten van de infrastructuur voor de uitgifte van de Art Security Tokens.

Investeer in Art Security Tokens >

Als investeerder heb je recht om op het einde van de looptijd van 10 jaar (eventueel verlengbaar) een terugbetaling van je investering te vorderen van de Emittent.

Opgelet: de bedragen die de Emittent dient uit te keren zijn beperkt tot de netto realisatiewaarde van het kunstwerk: dit wil zeggen de waarde van het kunstwerk bij realisatie, na aftrek van de kosten om het kunstwerk te verkopen. Als investeerder is je verhaalsrecht op de Emittent dus beperkt tot de netto realisatiewaarde van het kunstwerk.

Scenario 1: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is voldoende hoog.

In dit scenario zal de doelvennootschap jou in eerste instantie je inleg per Art Security Token betalen, vermeerderd met een jaarlijkse rente van 0,5%. Deze jaarlijkse rente van 0,5% wordt berekend op de gehele looptijd dat de Art Security Token uitstaan.

Concreet werkt de formule voor de berekening van de rente als volgt:

Het ingelegde bedrag van de initiële aankoop bij uitgifte (1,41 euro per Art Security Token) wordt vermenigvuldigd met:

(i) een interest van 0,5% per jaar

vermenigvuldigd met:
(ii)
het aantal werkdagen dat de Art Security Tokens uitgegeven zijn sinds de eerste uitgifte

gedeeld door:
(iii)
360 dagen

De rente wordt tijdens de looptijd niet uitbetaald en niet jaarlijks toegevoegd aan het uitstaande bedrag van de inleg van je investering.

In de mate de netto realisatiewaarde van het kunstwerk onvoldoende hoog is, zal de terugbetaling van de inleg (1,41 per Art Security Token) en rente beperkt blijven tot het beschikbare bedrag van netto realisatie waarde.

Scenario 2: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is hoger dan in scenario 1.

Is de netto realisatiewaarde van het kunstwerk hoger dan het bedrag van de inleg van de investeerders vermeerderd met een jaarlijkse rente van 0,5%, dan heb je als investeerder eveneens het recht om jouw deel van deze meerwaarde te vorderen. Op deze manier deel je als investeerder ten volle in de eventuele waardestijging van het kunstwerk.

Scenario 3: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is onvoldoende hoog.

In dit scenario zal de terugbetaling van de inleg en rente beperkt blijven tot het beschikbare bedrag van netto realisatiewaarde. Je riskeert dus ook een deel of geheel je inleg te verliezen.

Zoeken naar een optimaal verkoopmoment

Natuurlijk wil de Emittent graag een zo hoog mogelijke waarde realiseren voor de token holders. Om de kans hiertoe te maximaliseren en het risico te beperken dat het kunstwerk onder ongunstige marktomstandigheden verkocht moet worden, heeft de Emittent de mogelijkheid om de looptijd van de Art Security Tokens tot drie maal toe telkens met 1 jaar te verlengen. De looptijd wordt daarom ook wel voorgesteld als 10+1+1+1 jaren. De Emittent heeft ook de mogelijkheid om de Art Security Tokens vroeger terug te betalen indien zij een interessant bod ontvangt voor de verkoop van het kunstwerk. De Emittent kan dit recht uitoefenen in de periode van 36 maanden voorafgaande aan het einde van de initiële looptijd van 10 jaar. Op deze wijze kan de Emittent, met advies van kunstexperten en in het licht van marktomstandigheden, zoeken naar een optimaal verkoopmoment.

De uitbetaling op de Art Security Tokens zal zo snel mogelijk na het verstrijken van de looptijd gebeuren, en dit in elk geval binnen drie (3) kalendermaanden volgend op de verkoop van het kunstwerk. Zo kunnen alle kosten en belastingen met betrekking tot de verkoop berekend worden.

Investeer in Art Security Tokens

Wat is het mogelijke rendement van je investering?

Scenario 1: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is voldoende hoog

Scenario1_NL_DEF


Scenario 2: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is hoger dan in scenario 1

Scenario2_NL_DEF

Scenario 3: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is onvoldoende hoog

Scenario3_NL_DEF


Vanaf 2023 zal de Emittent aan alle investeerders de mogelijkheid bieden om de Art Security Tokens te koop aan te bieden op het 'bulletin board' dat de Emittent wil voorzien op het Rubey-platform.

Wens je dus tijdens de looptijd (gedeeltelijk) uit te stappen, dan kan dat altijd door de Art Security Tokens te koop aan te bieden op dit 'bulletin board'. Hier zal jij als koper of verkoper een bod kunnen formuleren voor de aan- of verkoop van Art Security Tokens. Andere investeerders op het platform die interesse hebben in het geformuleerde bod, kunnen dit aangeven en contactgegevens opvragen. Op deze wijze kunnen partijen buiten het platform met elkaar in contact treden.

Belangrijk om de onthouden is dat je bij een tussentijdse verkoop zelf een prijs voor de Art Security Tokens dient overeen te komen met een geïnteresseerde tegenpartij. Er is daarbij geen enkele garantie dat er een geïnteresseerde tegenpartij is die een aan- of verkoop zal willen sluiten tegen de door jouw gewenste voorwaarden.

Aangezien het 'bulletin board' ten vroegste vanaf 2023 beschikbaar zal zijn op het Rubey-platform, wil dat zeggen dat er tot 2023 ook geen mogelijkheid is om de Art Security Tokens via het platform te koop aan te bieden.

Bijkomende engagementen van Rubey.

Het woord 'security' in Art Security Tokens staat er niet voor niets. De Emittent beschouwt de Art Security Tokens als effecten (financiële instrumenten) en wenst zich dan ook volledig aan de toepasselijke regelgeving te onderwerpen.

Daarnaast gaat de Emittent nog een aantal bijkomende engagementen aan tegenover de investeerders in Art Security Tokens om hun aanspraken op het schilderij te beschermen. Zo krijgen de token holders van Carnaval de Binche de 'security' die ze echt verdienen.

Bekijk de bijkomende engagementen:

Op 25 januari 2022 heeft de Emittent een overeenkomst gesloten met het KMSKA dat Carnaval de Binche zal beheren volgens de regels van de kunst. Het werk is bovendien op hetzelfde niveau verzekerd als alle andere topwerken in het KMSKA.
Zodra het kunstwerk verhuist naar een ander museum of naar een expo zal er een bijkomende verzekering worden afgesloten, zowel voor het transport als voor de locatie.

Overeenkomstig een pandovereenkomst gesloten op 28 januari 2022, hebben de token holders ook een zekerheidrecht tegenover de Emittent door middel van een pand op het kunstwerk. Hierdoor hebben de token holders een voorrecht op de realisatiewaarde van het schilderij Carnaval de Binche ten opzichte van eventuele andere schuldeisers. Deze pandgeving is schriftelijk vastgelegd en is afdwingbaar ten aanzien van derden.

Als "mede-eigenaar" wens je natuurlijk op de hoogte te blijven van wat er met jouw schilderij gebeurt. Dat spreekt voor zich. Je krijgt van ons via mail:

  • tussentijdse validaties van de waarde van het kunstwerk door een onafhankelijke kunstexpert en dit 5 en 7 jaar na de eerste uitgifte van de Art Security Tokens én op het einde van de looptijd na 10 jaren.
  • tussentijds conditierapport van het schilderij dat wordt opgesteld door de experts van het KMSKA.
  • bericht wanneer het werk naar externe tentoonstellingen of andere musea gaat.
Kmska wasvrouw top

Het KMSKA is het enige museum in Vlaanderen met een wetenschappelijk statuut. Dat geeft token holders de zekerheid dat het werk er in goede handen is.

Geen extra kosten.

Art Security Tokens van Rubey hebben geen lopende beheerskosten.

Met welke kosten moet je wel rekening houden?

De Emittent rekent geen verdere beheers- of managementkosten aan.

De administratieve en operationele kosten zijn door Rubey reeds verrekend in de uitgifteprijs van de Art Security Tokens. Op deze manier draagt iedere token holder zijn of haar steentje bij aan het in stand houden van de administratieve en operationele structuur van de tokenisatie gedurende de ganse looptijd.

De totale waarde van uitgifteprijs van de Art Security Tokens van Carnaval de Binche van James Ensor bedraagt 1,41 miljoen Euro. Met dit bedrag financiert de Emittent enerzijds de aankoopprijs, zijnde 1,2 miljoen euro (exclusief kosten en belastingen voor de verwerving), en anderzijds de gerelateerde kosten en lasten van de aankoop evenals het geschatte bedrag van administratieve en operationele kosten tijdens de looptijd van tokenisatie, zijnde een totaalbedrag van 210.000 euro. Dit bedrag dekt alle kosten in verband met dit tokenisatie-project, met inbegrip van kosten voor het opzetten van de technische infrastructuur, van juridische kosten, kosten in verband met de waardering van het kunstwerk, enz.

Art Security Tokens worden bewaard in een digitale portefeuille of wallet naar keuze. Heb je een wallet, dan worden de Art Security Tokens gratis in deze wallet geplaatst.

Heb je nog geen wallet, dan kan je makkelijk een wallet aanmaken op het Rubey-platform. De kost is 15 euro/jaar.

Registreer je als gebruiker >

Net zoals sommige andere investeringen kunnen ook Art Security Tokens onderworpen zijn aan belasting en/of taksen.

Rubey geeft in dit verband geen fiscaal advies. Afhankelijk van je persoonlijke fiscale omstandigheden en het fiscale kader van je land of regio moet je mogelijk belasting betalen op vermogenswinsten uit de handel in activa of op de waarde van je activaportefeuille. Rubey raadt daarom ten zeerste aan om contact op te nemen met een persoonlijke belastingadviseur voor meer informatie over jouw persoonlijke fiscale omstandigheden.

Art Security Tokens aankopen én verkopen.

Art Security Tokens kan je niet alleen kopen, maar ook weer te koop aanbieden. Eerst wordt met een aanbod van de Art Security Tokens door de Emittent geld opgehaald om de aankoopprijs van het kunstwerk te financieren. Vanaf ten vroegste 2023 krijgen de investeerders in de Art Security Tokens de mogelijkheid om hun tokens zelf te koop aan te bieden via de 'bulletin board” op het Rubey platform. Er is daarbij geen enkele garantie dat er een geïnteresseerde tegenpartij is die een aan- of verkoop zal willen sluiten tegen de door jouw gewenste voorwaarden. De liquiditeit van de Art Security Tokens kan beperkt zijn.

De initiële Art Security Token Offering bestaat uit twee fasen.

Fase 1: private sales

Eind 2021 werd er geld opgehaald bij een beperkte groep private investeerders voor een totaal bedrag van 1,41 miljoen euro om de aankoop van het schilderij Carnaval de Binche te kunnen garanderen en af te sluiten.

Het kunstwerk werd vervolgens opgedeeld in 1 miljoen tokens. De private investeerders bezitten in deze fase 100% van de Art Security Tokens. De uitgifteprijs van 1 Art Security Token is gelijk aan 1,41 euro.

Fase 2: public sales

Rubey heeft als missie kunstinvesteringen toegankelijk maken voor het grote publiek. 25% van de Art Security Tokens wordt daarom opnieuw ingekocht door de Emittent en aangeboden aan het publiek tijdens de public sales. De Art Security Tokens worden aangeboden aan exact dezelfde uitgifteprijs van 1,41 euro. Iedereen kan vanaf 150 euro instappen tot 25% van de Art Security Tokens is verkocht. Deze public sales fase loopt tot eind 2022.

Vanaf 2023 zal de Emittent aan alle investeerders – zowel de initiële private investeerders als investeerders in de public sales – de mogelijkheid bieden om de Art Security Tokens te koop aan te bieden via het 'bulletin board' op het Rubey-platform.

Zijn er risico’s?

Investeren in Art Security Tokens houdt een aantal risico’s in. Alvorens te investeren in Art Security Tokens dien je aandachtig de volgende beschrijving van de mogelijks risico’s die aan een investering in Art Security Tokens verbonden zijn door te nemen. De risico's staan volledig en uitgebreid beschreven in de terms & conditions en de informatienota als je je registreert als investeerder. Hier sommen we er al enkele op.

Registreer je als investeerder >

De terugbetaling van jouw investering en de betaling van een eventueel rendement op de vervaldatum van de Art Security Tokens is volledig afhankelijk van de evolutie van de waarde van het kunstwerk 'Carnaval de Binche' op de vervaldatum. Investeerders lopen het risico om bij een ongunstige evolutie van de waarde van het kunstwerk, hun inleg in de Art Security Tokens geheel of gedeeltelijk te verliezen en om geen enkel bedrag aan rente of meerwaarde te ontvangen.

Het is mogelijk dat de uitgever van Art Security Tokens, ofwel Emittent, niet in staat is om het Rubey-platform te ontwikkelen zoals bedoeld. Het is mogelijk dat de Emittent de wettelijke goedkeuringen niet ontvangt die eventueel nodig zijn om het Rubey-platform optimaal te runnen.

Blockchain-technologie is een nieuwe, opkomende technologie. Het zou dus kunnen dat de Emittent uiteindelijk niet in staat is om alle gewenste functies van de Art Security Tokens en/of het 'bulletin board' op het Rubey-platform te implementeren

De Emittent biedt geen enkele garantie dat een verder openbaar aanbod van Art Security Tokens kan worden gedaan, dat de oprichting van het Rubey-platform met 'bulletin board' succesvol kan worden geïmplementeerd en/of dat een liquide markt voor de Art Security Tokens zal ontstaan. Investeerders in Art Security Tokens moeten bereid zijn om hun investering vast te houden tot het einde van de looptijd.

Het wettelijk kader van regelgevingen die van toepassing zijn op blockchaintechnologieën, crypto-currencies, Security Tokens en Security Token Offerings (STOs), inclusief de positie van verschillende toezichthouders, evolueert snel en het is daarom onzeker wat het effect zal zijn van aanvullende regelgeving op Art Security Tokens en/of het Rubey-platform.

Er is momenteel geen handelsmarkt voor de Art Security Tokens en dus geen ijkpunt voor de prijs van Art Security Tokens. Als zich een handelsmarkt zou ontwikkelen, kan de prijs van de Art Security Tokens volatiel zijn.

Omdat een exacte waardering van Art Security Tokens moeilijk is, kan de aanbiedingsprijs willekeurig worden bepaald op basis van de marktomstandigheden.

De aanbiedingsprijs zou daarom door een investeerder niet gebruikt mogen worden als indicator van de reële marktwaarde van de Art Security Tokens.

De Emittent vertrouwt op externe contractanten voor het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van het Rubey-platform en het onderhoud van de Rubey-infrastructuur.

Als zulke externe partijen hun verbintenissen met Rubey niet nakomen, kan dat natuurlijk een negatieve invloed hebben op de functionaliteit van de Art Security Tokens en het Rubey-platform.

Ook systeemstoringen of capaciteitsbeperkingen kunnen het vermogen van de Emittent om zijn activiteiten uit te voeren schaden en/of verhinderen.

De Emittent is mogelijk niet in staat om illegale activiteiten via het Rubey-platform te voorkomen. Dit kan in extreme gevallen voor disciplinaire maatregelen voor de Emittent zorgen, zoals boetes of sluiting.

Blockchain-activa en blockchain-handelsplatformen blijven vatbaar voor beveiligingsinbreuken en cybercriminaliteit. De Art Security Tokens, de Emittent of het Rubey-platform kunnen een doelwit zijn van inbreuken op de cyberbeveiliging of diefstal.

Privé-sleutels (“private keys”) stellen de Emittent in staat om de eenzijdige overdracht of "bevriezing" van Art Security Tokens te realiseren in geval van beveiligingsinbreuken en/of cybercriminaliteit. Maar ook deze beveiligingsmaatregelen kunnen gecompromitteerd worden.

De pandgeving op het kunstwerk is mogelijk geen effectieve zekerheid in het geval dat het kunstwerk wordt vastgehouden in een ander rechtsgebied dan België en indien een concurrerende vordering wordt uitgeoefend op het kunstwerk in zo'n ander rechtsgebied.

Het fiscale karakter van Art Security Tokens is nieuw en onzeker. Investeerders kunnen dus best zelf belastingadvies inwinnen in verband met hun investering in Art Security Tokens.

De belastingautoriteiten kunnen het oneens zijn met fiscale standpunten met betrekking tot de Emittent, zijn activiteiten en de Art Security Tokens. Het kan dus gebeuren dat er gevraagd wordt om de huidige posities te herzien op een manier die nadelig kan zijn voor de token holders.

Een Art Security Token is geen investering in een beursgenoteerde project. Het schilderij kan ook niet tussentijds naar reële verkoopwaarde worden geschat door een kredietbeoordelaar. Daarom is de tussentijds prijs van het werk moeilijker te bepalen. Rubey geeft de token holders op jaar 5 en jaar 7 na de eerste uitgifte van de Art Security Tokens een validatie van het werk, opgesteld door een onafhankelijke expert. Ook op het einde van de investeringsperiode zal een dergelijke validatie worden gegeven aan de token holders.

Als investeerder van de Art Security Tokens loop je bij faillissement van de uitgevende instelling het risico om de bedragen waarop je recht hebt, niet (volledig) te kunnen recupereren en je belegde kapitaal en eventuele meerwaarde geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Hoe mee investeren?

Elke aankoop van een topwerk gaat gepaard met een lange en zorgvuldige analyse van de markt, de geprospecteerde werken en geïnteresseerde musea. Curators en kunstkenners staan ons bij in het kiezen van het juiste werk aan de beste prijs. Daarna is het aan jou. Ontdek hier hoe jij mee kan investeren om een positieve impact te hebben.

Schermafbeelding 2022 02 28 om 18 18 43

Registreer je op het platform.

Omdat elk kunstwerk uniek is, heeft elk kunstwerk ook unieke investeringsvoorwaarden. Registreer je om de eigenschappen, rechten, voordelen, het mogelijks rendement en de risico’s per Art Security Token te bekijken. Of ontdek meer info over het mogelijks financieel rendement bij het specifieke kunstwerk.

Op het Rubey-platform kunnen enkel private personen Art Security Tokens kopen. Wens je als onderneming te investeren? Neem dan contact met ons op.

Ga naar de kunstwerken >

In- en uitstappen.

Jij bepaalt. Jij beslist. Lees alles over hoe eenvoudig het is om in te stappen en hoe je Art Security Tokens te koop kan aanbieden. Let wel: het te koop aanbieden zal pas ten vroegste vanaf 2023 kunnen.

Via Art Security Tokens word je “mede-eigenaar” van een meesterwerk.

Registreer je op het platform. Kies een kunstwerk. Dat is nu voorlopig enkel Carnaval de Binche van Ensor, maar een tweede getokeniseerd kunstwerk wordt onderzocht. Lees de investeringsinformatie en maak je bewust van de risico’s. Je kan al investeren vanaf 150 euro tot 10.000 euro. Wens je een grotere investering te doen, dan kan dit niet automatisch via het Rubey-platform. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen.

De Rubey Art Security Tokens hebben een looptijd van 10 jaren. Deze periode kan worden verlengd tot maximaal 13 jaar om het kunstwerk te kunnen verkopen onder de best mogelijke marktomstandigheden. Dat betekent dat het getokeniseerde kunstwerk na maximum 13 jaren terug verkocht zal worden op de markt en dat iedereen die op dat moment Art Security Tokens bezit, recht heeft op zijn deel in de netto realisatiewaarde.

Al vanaf het zevende jaar na de eerste uitgifte van de Art Security Tokens wordt het verkoopproces van het kunstwerk opgestart. Op deze manier kan voldoende tijd worden voorzien om tot een gunstige uitgangspositie te komen als de looptijd verstreken is. Indien binnen de periode van 36 maanden voorafgaande aan het einde van de initiële looptijd van 10 jaar een gunstig bod geïdentificeerd wordt, kunnen de Art Security Tokens ook vervroegd terugbetaald worden.

De netto realisatiewaarde die verkregen wordt bij de verkoop van het kunstwerk, wordt pro rata verdeeld onder de actuele token holders.

Bekijk de investeringsinformatie per kunstwerk voor concrete details.

Als token holder hoef je niet te wachten tot het einde van de looptijd om je investering te gelde te maken. Vanaf ten vroegste 2023 kan je de Art Security Tokens te koop aanbieden via het 'bulletin board' op het Rubey-platform. Hier bepaal jij hoeveel en voor welke prijs je jouw Art Security Tokens aanbiedt. Potentiële kopers kunnen vervolgens contactgegevens opvragen om met jou in contact te treden om op deze manier over een mogelijke verkoop te onderhandelen. De liquiditeit van de Art Security Tokens kan initieel beperkt zijn.

Iedereen die geregistreerd en geverifieerd is op het Rubey-platform heeft, net als jij, ­een wettelijke AML/KYC procedure doorlopen. Zo kan elke transactie van Art Security Tokens snel, correct en veilig plaatsvinden tussen uitsluitend geverifieerde gebruikers.

Voor het aanbieden van het 'bulletin board' op het het Rubey-platform is Rubey afhankelijk van technologische ontwikkelingen van derden. Rubey kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het uitblijven van dergelijke ontwikkelingen. In het slechtste geval zullen de token holders daarom de Art Security Tokens moeten bijhouden tot het einde van de looptijd.

Stappenplan.

Lees hoe je "mede-eigenaar" van een meesterwerk kan worden in 5 stappen.

Schermafbeelding 2022 02 28 om 20 23 32

Om toegang te krijgen tot Art Security Tokens moet je je vrijblijvend registreren. Na registratie ontvang je een bevestigingsmail om je account te activeren. Het kan tot 3 minuten duren voor je de mail ontvangt. Activeer je account via de bevestigingsmail.

Je hebt je account geactiveerd? Prima. Je hebt nu toegang tot het Rubey-platform.

De volgende stap is je activeren als investeerder. Enkel natuurlijke personen kunnen investeerder worden via het Rubey-platform. Wens je als onderneming Art Security Tokens te kopen, dan moet je met ons contact opnemen, want dan dien je een aparte procedure te doorlopen.

Ben je een natuurlijke persoon, dan kan je rechtstreeks investeerder worden via het platform. Lees de algemene voorwaarden, disclaimers en overeenkomsten goed na, aanvaard deze en laad vervolgens je ID-kaart en een adresbewijs op.

Misschien heb je er al van gehoord, maar alle financiële transacties gaan tegenwoordig gepaard met een KYC (of Know Your Customer) procedure. Dit is een wettelijke verplichting om na te gaan wie de investeerder is en of de investeerder het geld op een legale manier heeft verkregen.

Om deze reden vragen we je om een aantal zaken over je identiteit op te laden.

Alle doorgegeven informatie wordt gecontroleerd door een CSSF-certificeerde externe partner. Je krijgt een mailtje wanneer je gegevens zijn goedgekeurd en je geverifieerd bent als investeerder. Dit proces duurt normaal gezien 24 uren.

Nog tijdens het investeerder onboarding proces kan je een digitale portefeuille (of wallet) aanmaken. Je hebt immers een wallet nodig om je Art Security Tokens te bewaren op je persoonlijke account. De wallet wordt pas zichtbaar als je de Art Security Tokens hebt aangekocht. Voor het gebruik van een Rubey wallet op het platform, betaal je 15 euro per jaar. Indien je voor deze optie kiest, zal een bedrag van 15 euro worden bijgeteld bij je investeringsbedrag. Telkens wanneer een nieuw gebruiksjaar ingaat, zal aan jou gevraagd worden om een bijkomende betaling van 15 euro te doen.

Heb je al een eigen digitale Ethereum wallet, dan kan je deze gratis koppelen aan het Rubey-platform. Hiervoor betaal je uiteraard geen servicekosten. Je kan op termijn steeds overschakelen van een (betaalde) Rubey wallet naar een eigen wallet.

Heb je alle vorige stappen doorlopen en ben je geverifieerd als investeerder? Prima. Nu kan je Art Security Tokens kopen. Op het Rubey-platform kan je Art Security Tokens kopen vanaf 150 euro tot 10.000 euro. Wens je voor een groter bedrag te investeren, dan moet je met ons contact opnemen.

Omdat er nog geen 'bulletin board' op het Rubey-platform actief is, zal Rubey om de twee weken alle verrichtingen verwerken. Concreet betekent dit na de effectieve ontvangst van je geld op de rekening van Rubey, je maximum twee weken moet wachten tot je aangekochte Art Security Tokens zichtbaar zijn in je wallet. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht via een mailtje.

Proficiat! Je bent nu de trotse bezitter van Art Security Tokens. Je hebt altijd toegang tot jouw Tokens via je persoonlijke account. Wens je je Art Security Tokens te verhandelen, dan kan dit ten vroegste vanaf 2023 via het ‘bulletin board’ op het Rubey-platform.

Belangrijke communicatie rond jouw Art Security Tokens en over het schilderij waarin je hebt geïnvesteerd, ontvang je via e-mail.

Een internationaal gerenommeerde schilder.

James Ensor is zonder twijfel één van de bekendste Belgische kunstenaars. De schilder wordt met gemak in één adem genoemd met Rubens, Bruegel, Van Eyck of Delvaux. Meer nog, Ensor is gegeerd. Heel wat prestigieuze internationale musea hebben een Ensor in hun vaste collectie of zouden er maar wat graag één willen.

Schermafbeelding 2022 02 28 om 18 40 03

Hoewel Ensor zelf in Oostende woonde en je daar ook het Ensorhuis kan bezoeken, moet je voor de grootste Ensor-collectie ter wereld toch naar Antwerpen. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) heeft er een uitzonderlijke en uitgebreide verzameling topstukken van de hand van de meester.

Een herkenbaar en gegeerd schilderij.

Ensors meest opvallende bijdrage aan de moderne kunst is uiteraard het gebruik van maskers. Carnavalsmaskers duiken in zijn tekeningen en schilderijen op vanaf 1887. “Het masker is voor mij: frisheid van toon, weelderige versiering, grootse onverwachte daden, superscherpe uitdrukkingen, verrukkelijke turbulentievertelt Ensor zelf in 1911. Aspecten die in weinig werken zo sterk aan bod komen als in Carnaval de Binche.

Ook zeldzaamheid is een belangrijk investeringscriterium. De schilderijen van Ensor die maskers bevatten, hangen meestal al in musea en worden zelden aangeboden op de privé-markt. Wanneer dat wél gebeurt, halen ze doorgaans hoge prijzen op internationale veiligen.

Carnaval de Binche heeft een goede ‘provenance’. Het is niet alleen uitzonderlijk goed geconserveerd, we weten ook waar het de voorbije jaren was: in privé-collecties. Dankzij de Art Security Tokens kan het werk eindelijk getoond worden aan het brede publiek.

Koop Art Security Tokens van Ensor >

Schermafbeelding 2022 02 19 om 19 59 39
De intrige 1890 — James Ensor

'De intrige' (1980) van Ensor is een ander meesterwerk uit de collectie van het KMSKA dat deze herkenbare beeldtaal bevat.

Belangrijke aanvulling op de Ensor-collectie van het KMSKA.

Hoewel het KMSKA momenteel al twee schilderijen van de late periode van Ensor bezit, is het museum erg verheugd met de komst van Carnaval de Binche. Het is dan ook een uitzonderlijk krachtig en intrigerend werk met kleuren en personage die van het doek lijken te spatten.

Het KMSKA heeft niet alleen de grootste Ensor-collectie van de wereld, maar ook een eigen onderzoekscentrum rond de werken van Ensor. Dit komt de reputatie van het schilderij ten goede, met mogelijk een vertaling in de waarde van het schilderij.

Het schilderij heeft jarenlang in privé-collecties gezeten. Dankzij jou en de andere token holders kan het werk eindelijk getoond worden aan het brede publiek. Door deze publieke 'exposure' krijgt het schilderij ook meer aandacht.

Ondersteun mee de collectie van KMSKA >

Artwork 1
Carnaval de Binche 1924 — James Ensor
Public 6007 tif
Man van Smarten 1891 — James Ensor
Public 2658 tif
Geraamten twistend om een gehangene 1891 — James Ensor
Schermafbeelding 2022 02 28 om 17 45 24
De oestereetster 1882 — James Ensor
Public 2832 tif
Verbazing van het masker Wouse 1889 — James Ensor

Kwalitatief en gecontroleerd werk.

Het werk werd met de uiterste zorg geselecteerd en gecontroleerd door de experten van het KMSKA.

Naast een zorgvuldige analyse door de experten van het KMSKA, heeft ook het Expertencomité Ensor met onafhankelijke Ensor-experts een attest van authenticiteit afgeleverd.

Het werk is opgenomen in de oeuvrecatalogus van Xavier Tricot (James Ensor. Catalogue Raisonné des peintures. Mercatorfonds Brussel, p.360 nr. 526 (ill.))

Het werk is onderaan links gesigneerd door Ensor.

De experts van het KMSKA hebben een uitgebreide controle gedaan van het schilderij en de conditie van de verflaag, het doek en het kader.

Het volledige conditierapport is beschikbaar voor de token holders. Bovendien zal het KMSKA een jaarlijkse inspectie van het werk doen. Ook hiervan worden de actuele token holders op de hoogte gebracht.

Bij de aankoop van een kunstwerk is het belangrijk dat de 'provenance' of de verwervingsgeschiedenis gekend is. Dit om fraude of witwaspraktijken te voorkomen. Alhoewel het werk altijd in privé-collecties heeft gezeten, zijn alle vroegere eigenaars gekend.

Schermafbeelding 2022 02 28 om 18 41 57

James Ensor

Belg, 1860-1949

Word mee eigenaar van

Carnaval de Binche, 1924

Oil on canvas

Rubey for

9
8
7
5
6
4
3
2
1
Schermafbeelding 2022 02 25 om 19 29 48
Artwork 1
Ensor close 2
Ensor close 1