Rubey logo

Jij hebt impact.

Met Art Security Tokens komt Rubey tegemoet aan de wensen van een nieuwe generatie kunstinvesteerders. Zij hechten meer belang aan sociale impact van hun beleggingen. Meer dan ooit wordt er gekeken naar de boodschap van de kunstenaar, de positieve rol die kunst speelt in de maatschappij en hoe zij daartoe kunnen bijdragen.

JTH Rubey Artwork Arriving KMSKA 220224
The arrival of 'Carnaval de Binche' of James Ensor at the Royal Museum of Fine Arts in Antwerp.

Collecties van musea versterken.

Vaak ontbreekt het musea aan middelen om nieuwe topstukken te verwerven. Dankzij jou en andere token holders kunnen musea hun collecties uitbreiden en verdiepen. Ieder kunstwerk dat getokeniseerd is via het Rubey-platform komt uit een privé-collectie en wordt in langdurige bruikleen gegeven aan een museum.

Kunst toegankelijk houden.

Heel wat belangrijke kunstwerken verdwijnen in privé-collecties. Dat is jammer. Want hoewel Rubey niet tegen privé-bezit is, zijn we er rotsvast van overtuigd dat investeren in topkunst zoveel meer kan zijn dan enkel het verzamelen van waardevolle stukken.

Meer dan ooit spelen musea een belangrijke rol in onze maatschappij. Ze zijn een ontmoetingsplaats voor mensen en culturen, verleden en heden, educatie, wetenschap en kunst.

Met Art Security Tokens creëer je naast een meerwaarde voor jezelf ook maatschappelijke impact. Je houdt kunst toegankelijk en ondersteunt de werking van musea.